Vandeadvokaat Karl Haavasalu

Karl Haavasalu lõpetas aastal 2000 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 4-aastase bakalaureuseõppe ja talle omistati bakalaureuse kraad õigusteaduses, mis tänasel päeval on võrdsustatud magistrikraadiga.

Aastal 2006 lõpetas Karl Haavasalu õpingud Saksamaal Münsteri Ülikoolis tulemusega cum laude ja talle omistati legum magister teaduskraad (magistritöö teemaks oli “Kindlustusandja vastuväited kahjustatud isiku kahju hüvitamise nõudele vastutuskindlustuse puhul Eesti ja Saksa õiguses”).

Eesti Advokatuuri liige on Karl Haavasalu alates 2000 aasta lõpust ning alates 2003 veebruarist tegutseb Karl Haavasalu vandeadvokaadina.

Alates 1999 novembrist kuni 2018 augusti lõpuni töötas Karl Haavasalu Advokaadibüroos TGS Baltic (varasema ärinimega Advokaadibüroos VARUL). Alates 2018 septembrist tegutseb vandeadvokaat Karl Haavasalu Advokaadibüroos Barrister.

Töövaldkonnad

Vandeadvokaat Karl Haavasalu üheks peamiseks tegevusvaldkonnaks on kindlustusõigus, kus Karlil on palju kogemusi väga erinevates kohtuvälistes vaidlustes ja kohtuvaidlustes. Lisaks kindlustusõiguse alase magistritöö kaitmisele Saksamaal Münsteri Ülikoolis on Karl Haavasalu avaldanud mitmeid kindlustusõiguse alaseid artikleid ajakirjades Juridica ja Versicherungsrecht.

Ka on Karl Haavasalu Äripäeva lepinguõiguse käsiraamatu kindlustuslepingu kommentaaride autoriks. Samuti on vandeadvokaat Karl Haavasalu juhtimisel valminud Eesti ainus kindlustusõiguse alane standard “Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu”. Ka tegutseb vandeadvokaat Karl Haavasalu Eesti Kindlustusseltside Liidu juures kindlustuslepitajana.

Vandeadvokaat Karl Haavasalul on mitmeid kogemusi keskkonnaõiguse alastes vaidlustes. Eelkõige on Karl Haavasalu seonduvalt keskkonnaõigusega puutunud kokku keskkonnamõju hindamise, looduskaitse ning kaevandamise temaatikaga.

Vandeadvokaat Karl Haavasalu annab õigusnõu ka seonduvalt ehitus- ja planeerimisõigusega, elamuõigusega (üürilepingud, korteriühistute ja korteriomanditega seonduv), tööõigusega, transpordiõigusega ja perekonnaõigusega. Vandeadvokaat Karl Haavasalu esindab kliente nii tsiviilkohtumenetluses kui halduskohtumenetluses.

Töökeeled

Töökeeled: eesti, saksa, inglise ja vene

Kontakt

karl.haavasalu@barrister.ee; +372 568 56 150

Scroll to Top